Čistý komín

Mobilní aplikace Čistý komín je nástroj, díky kterému můžete přidávat fotografie kouřících komínů na mapu Moravskoslezského kraje a tvořit tak společně mapu „špindírů-komínů“.

Webová a mobilní aplikace Čistý komín si klade za cíl motivovat veřejnost ke zlepšení způsobu vytápění v domácnostech. Čistý komín je prostředkem k poukázání na problém lokálních topenišť a jeho výstupy nejsou právně závazné.

Čistý komín na Google Play